રેતી ચોરીના ગુનામાં વોન્ટેડ આરોપીને ઝડપી પાડતી છોટાઉદેપુર લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ….

0
563રેતી ચોરીના ગુનામાં વોન્ટેડ આરોપીને ઝડપી પાડતી છોટાઉદેપુર લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ….

શ્રી હરિકૃષ્ણ પટેલ, પોલીસ મહાનિરીક્ષકશ્રી વડોદરા વિભાગ તથા શ્રી ધર્મેન્દ્ર શર્મા, પોલીસ અધિક્ષક છોટાઉદેપુર તથા ઇન્ચા. એસ.પી. શ્રી એ.વી.કાટકડ નાઓની સુચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ છોટાઉદેપુર જીલ્લામાં તેમજ બહારના જિલ્લામાં ગુન્હા કરી નાસતા ફરતા તથા પકડવાના બાકી હોય તેવા જીલ્લા તેમજ જીલ્લા બહારના આરોપીઓની ધરપકડ કરી અસરકારક કામગીરી કરવા સારૂ શ્રી ડી.જે.પટેલ લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ છોટાઉદેપુર નાઓના માર્ગદર્શન હેઠળ એલ.સી.બી સ્ટાફના પોલીસ માણસો બોડેલી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં પેટ્રોલીંગમાં હતા તે દરમ્યાન બાતમી હકીકત આધારે ડભોઇ પોલીસ સ્ટેશન એ પાર્ટ ગુ.ર.નં. ૧૧૫૨/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯, ૧૧૪ તથા ખાણખનીજ અધિનિયમ ૨૦૧૬/૨૦૧૭ ની કલમ ૨૧(૧) મુજબના ગુનાના કામે પકડવાનો બાકી આરોપીને ઝડપી પાડવામાં આવેલ છે.
 પકડાયેલ ઇસમ ઃ-
(૧) રાજુભાઇ રખાભાઇ રાઠવા રહે.રતનપુર તાલુકા પંચાયતની પાસે તા.જેતપુરપાવી જી.છોટાઉદેપુર
આમ ઉપરોકત ગુનાના કામે અટક કરવાનો બાકી હોય જેથી સી.આર.પી.સી કલમ ૪૧(૧) આઇ મુજબની કાર્યવાહી કરી બોડેલી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે સોપવામાં આવેલ છે

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here