રાજપીપળા મા નવી હોટલ નુ મિત ગ્રુપ ના પ્રમુખ જીગ્નેશ ભાઈ વસાવા ના હસ્તક ઓપનિંગ થયુ.

0
22

 

રાજપીપળા મા નવી હોટલ નુ મિત ગ્રુપ ના પ્રમુખ જીગ્નેશ ભાઈ વસાવા ના હસ્તક ઓપનિંગ થયુ.


રિપોર્ટર. આરીફ મન્સૂરી રાજપીપળા

રાજપીપળા ખાતે આજ રોજ ઈરફાનભાઈ બલુચી પત્રકાર તથા સમાજ સેવક જેમની આજે હોટલ નુર વેજ- નોનવેજ નું મિતગ્રુપ પ્રમુખશ્રી જીજ્ઞેશ ભાઈ વસાવા દ્વારા ઉટ્ઘાટન કરાવવામાં આવ્યું જેમાં નુર હોટલ ની રોજ ની આવક માંથી 1ટકા ભાગ મિતગ્રુપ ને સેવા ના કામ માં આપશે.જે મિતગ્રુપ ઈરફાનભાઈ તથા નુર હોટેલ નો આભારી છે જેમને મિતગ્રુપ ને આટલું માનસન્માન આપ્યું તથા પોતાની આવક માંથી સેવાના કામ માં ફન્ડીંગ આપવાનું વિચાર્યું. પ્રભુ તમારો વ્યવસાય ને ખુબ આગળ ધપાવે તેવી મિત ગ્રુપ ની પ્રાર્થના.
.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here