રાજપીપલા રુદ્રા લોક સેવા ગ્રુપ દ્વારા જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિને બ્લડ ડોનટ કરી મદદ કરાઈ

0
156

રાજપીપલા રુદ્રા લોક સેવા ગ્રુપ દ્વારા જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિને બ્લડ ડોનટ કરી મદદ કરાઈ

રુદ્ર લોક સેવા ગ્રુપના સતીષ વસાવાએ હોસ્પિટલમાં દાખલ જગદીશ વસાવાને ઈમરજન્સીમાં એક યુનિટ બ્લડ ડોનેટ કરી માનવતા ભરીયું કાર્ય કરી માનવતા મહેકાવી

નમૅદા જિલ્લાના રાજપીપલા ખાતેની હોસ્પિટલમાં દાખલ હજરપરા ગામના જગદીશભાઈ વસાવાને ઈમરજન્સીના સમયે એક યુનિટી બ્લડની જરૂર પડી હતી ઈમરજન્સીના સમયે જરૂર પડેલા બ્લડ માટે રુદ્રા લોક સેવા ગ્રુપ માનવતાની મદદ માટે આગળ આવ્યું હતું અને હોસ્પિટલમાં દાખલ જરૂરિયાત મંદ જગદીશ વસાવાને ઈમરજન્સીના સમયે તાત્કાલિક બ્લડની વ્યવસ્થા કરી આપવા આવી હતી જરૂરિયાત મંદ વ્યક્તિને મદદ કરવા માટે રુદ્ર લોક સેવા ગ્રુપના ભદામ ગામના સતીષ વસાવાએ એક યુનિટી બ્લડ આપી માનવતાવાદી કાયૅ કરી માનવતા મહેકાવી છે રુદ્ર લોક સેવા ગ્રુપની સરનીય સેવાકીય પ્રવૃત્તિની કામગીરી કરવા બદલ પરીવારજનોએ પ્રસન્નતા કરી આભાર વ્યક્ત કયૉ હતો


જેસીંગ વસાવા, નમૅદા જિલ્લા બ્યુરોચીફ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here