બોડેલી થી ડભોઇ રોડ પર બસ અને એક ટ્રક વચ્ચે થયો અકસ્માત બસનો આગળનો ભગા કચ્ચર ઘાણ…

0
175

 

છોટા ઉદેપુર ..બ્રેકીંગ

બોડેલી થી ડભોઇ રોડ પર બસ અને એક ટ્રક વચ્ચે થયો અકસ્માત બસનો આગળનો ભગા કચ્ચર ઘાણ…

બોડેલી ડભોઇ રોડ પર સૂર્યઘોડા ગામ પાસે એસ.ટી બસ એક ટ્રક પાછળ ઘૂસી જતા બસ નો બસના આગળના ભાગ નો કુરદો થઈ

બસના કન્ડક્ટર ને ઇજાઓ પહોંચી…

ટ્રક ચાલક ફરાર થઈ ગયો..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here