પુર્વ મંત્રીશ્રી પૂર્વ ધારાસભ્ય શ્રી સંખેડા વિધાનસભા બાબરભાઈ તડવી થયું નિધન.

0
369

છોટાઉદેપુર સંખેડા બ્રેકિંગ…..

પુર્વ મંત્રીશ્રી પૂર્વ ધારાસભ્ય શ્રી સંખેડા વિધાનસભા બાબરભાઈ તડવી થયું નિધન….

વડોદરા તેમના નિવાસ સ્થાને થયું નિધન…

એક દિગ્ગજ નેતા સમાજે ગુમાવ્યા.

જેમણે ગુજરાત વિધાનસભામાં મંત્રી પદ શોભાવ્યું હતું.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here