નસવાડી તાલુકામાંથી પસાર થતી મેણ નદીમાં ઘોડાપૂર આવ્યું.નસવાડી તાલુકામાં વહેલી સવારથી જ ભારે વરસાદ…

0
588

 

છોટાઉદેપુર બ્રેકીંગ નસવાડી વરસાદ..

નસવાડી તાલુકામાંથી પસાર થતી મેણ નદીમાં ઘોડાપૂર આવ્યું.

નસવાડી તાલુકાની મેણ નદી બે કાંઠે…

મેણ નદીપર બાંધવામાં આવેલ ચેક ડેમ છલકાયો.

આજે વહેલી સવારથી ધોધમાર વરસાદ…

કોતરો પણ બે કાંઠે વહેતા થયા.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here