ગીર સોમનાથ ના જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ તરિકે યુવા માનસિહ પરમાર ની વરણી*

0
103

ગીર સોમનાથ ના જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ તરિકે યુવા માનસિહ પરમાર ની વરણી

ગુજરાત ભર મા જિલ્લા પ્રમુખો ની જાહેરાત કરવામા આવી છે તયારે ગીર સોમનાથ ના જિલ્લા ભાજપા પ્રમુખ તરિકે યુવા માનસિહ પરમાર ની વરણી થતા તેમના સમથકો મા ખુશુ ની લાગણી જોવા મળિ હતી

ગીર સોમનાથ મા ભાજપા દ્વારા યુવા ચહેરા ને સ્થાન આપવા મા આવયુ છે
તયારે ગીર સોમનાથ ભાજપ મા પણ ખુશી જોવા મળિ છે

માનસિહ પરમાર ને જિલ્લા પ્રમુખ તરિકે જાહેરાત કરાતા
સુત્રાપાડા તાલુકા ભાજપ ના આગેવાનો અને સમર્થકો અે ફટાકડા ની આતાકબાજી કરી હતી

રિપોર્ટર : પરેશ જાદવ
ગીર સોમનાથ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here