કોરોના કારણે યાત્રાધામ પાવાગઢ ટ્રસ્ટ દ્વારા નવરાત્રિ દરમિયાન મંદિર દર્શનથીઓ માટે બંધ કરવા નો નિર્ણય લેવાયો..

0
145

બ્રેકિંગ
કોરોના કારણે યાત્રાધામ પાવાગઢ ટ્રસ્ટ દ્વારા નવરાત્રિ દરમિયાન મંદિર દર્શનથીઓ માટે બંધ કરવા નો નિર્ણય લેવાયો..

નવરાત્રિ દરમિયાન યાત્રાધામ પાવાગઢ મંદિર દર્શનથીઓ માટે બંધ રહેશે..

ભક્તો લાઇવ દર્શન કરી શકશે..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here