ગીર,બરડા,આલેચ વિસ્તારના RBC ને જે ખોટા આદિવાસીના પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવ્યા છે એના વિરુદ્ધમાં નવસારી BTS સંગઠન દ્વારા કલેકટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે.

0
284

ગીર,બરડા,આલેચ વિસ્તારના RBC ને જે ખોટા આદિવાસીના પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવ્યા છે એના વિરુદ્ધમાં નવસારી BTS સંગઠન દ્વારા કલેકટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે. અને આવનાર દિવસોમાં જો સરકાર દ્વારા ખોટા પ્રમાણપત્ર રદ કરવામાં નહિ આવે,ખોટા પ્રમાણપત્ર મેળવી નોકરી કરતા નોકરિયાતોને સજા નહિ મળે અને આદિવાસી સમાજને ન્યાય અપાવવા માં સરકાર જો અસફળ થશે તો ફરી પાછા આંદોલનો કરવામાં આવશે તેમજ મુખ્ય વિપક્ષ તરીકે કોંગ્રેસ પક્ષ પણ ખાલી તમાસો જ જોયા કરશે અને RBC મુદ્દે ખુલીને આદિવાસી સમાજ સાથે આવીને ન્યાય અપાવવામાં મદદરૂપ નહિ થાય તો આદિવાસી સમાજ આવનાર સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંને પાર્ટીઓના આદિવાસી વિસ્તારોમાંથી સૂપડા સાફ કરી નાખશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here